Thanh Hóa khởi tố 25 vụ, 42 bị can về các tội danh tham nhũng

Thanh Hóa khởi tố 25 vụ, 42 bị can về các tội danh tham nhũng

Thi hành lệnh khám xét nơi ở của Bùi Ngọc Hải cán bộ địa chính xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 10 cuộc thanh tra kinh tế – xã hội, phát hiện vi phạm về kinh tế phải xử lý trên 15 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 327,3 triệu đồng, đã thu 327,3 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác gần 14,8 tỷ đồng.

Thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Tuấn nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc (Hậu Lộc).

Cơ quan Công an khởi tố 25 vụ, 42 bị can về các tội danh tham nhũng (số cũ 15 vụ, 24 bị can; số mới 7 vụ, 16 bị can; phục hồi 2 vụ, 1 bị can; trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ, 1 bị can), gồm: cấp tỉnh 12 vụ, 21 bị can; cấp huyện 13 vụ, 21 bị can. Số vụ án/bị can đề nghị truy tố về các tội danh tham nhũng 7 vụ, 13 bị can; còn lại 18 vụ, 29 bị can đang trong thời hạn điều tra. Tòa án Nhân dân tỉnh đã thụ lý giải quyết 12 vụ, 28 bị cáo; đã xét xử 8 vụ, 18 bị cáo; còn lại 2 vụ, 6 bị cáo đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử.

Quốc Hương