Để dịch bùng phát là do “thiếu Bí thư”?

Để dịch bùng phát là do “thiếu Bí thư”?

ĐỂ DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT LÀ DO “THIẾU BÍ THƯ” – SỰ YẾU KÉM VỀ NĂNG LỰC HAY LÀ ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM?

Vào ngày 31/8, sau khi vi hành kiểm tra thực tế và có cuộc họp trực tuyến với Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tại điểm cầu của P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, ghi nhận kết quả chung trong công tác chống dịch của TP, trong đó có Q. Thanh Xuân.

Tuy nhiên khi Thủ tướng hỏi lý do vì sao để dịch bệnh bùng phát ở P. Thanh Xuân Trung, thì Chủ tịch phường này cho biết do Bí thư được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ khác trên quận đã 1 tháng…

Với cách lý giải của ông Chủ tịch P Thanh Xuân Trung việc để dịch bùng phát tại địa phương này là do “thiếu Bí thư” vậy có ổn không? Bởi theo nguyên tắc Chủ tịch phường là người đứng đầu chính quyền có tư cách pháp nhân cao nhất, đồng thời là Phó Bí thư Đảng uỷ phường mà ông không đủ thể lãnh đạo được cấp uỷ và không đủ năng lực chỉ đạo, điều hành được hệ chính trị của Phường?

Thiết nghĩ đám lãnh đạo bàn giấy, mang tư duy “đổ thừa”, đùn đẩy trách nhiệm kiểu như ông Phó Bí thư đảng uỷ – Chủ tịch phường này nên cho vào lò sớm không thì dân ta cứ mãi khổ!