Chân dung ông Lê Văn Thành – tân Phó Thủ tướng Chính phủ