Bài 3: Triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ then chốt

Bài 3: Triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ then chốt

Quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ TP Hà Nội xác định thực hiện Chỉ thị 05 là phần việc rất quan trọng và không thể tách rời trong nhiệm vụ then chốt-xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

“Xốc” lại đội hình, tạo chuyển động tích cực

Đảng bộ TP Hà Nội chiếm gần 10% số lượng đảng viên trong toàn Đảng và có 2.300 tổ chức cơ sở đảng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, quan điểm xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ TP Hà Nội là thực hiện chỉ thị phải gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, triển khai một cách thực chất, nghiêm túc và sáng tạo.

Trên tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội xác định thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nêu quan điểm: “Nếu chúng ta thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác thì chắc chắn công tác xây dựng Đảng sẽ có chuyển biến tích cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận một cửa UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (tháng 9-2019). Ảnh: LÊ HIẾU

Tìm hiểu thực tế tại quận Long Biên và một số quận, huyện khác của Hà Nội, chúng tôi cảm nhận rõ nét những chuyển động tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Một trong những nguyên nhân cốt lõi được các đồng chí trong Thường vụ Quận ủy chỉ ra, đó là việc vận dụng sáng tạo hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ then chốt này. Tại phường Phúc Đồng, trước đây, đảng bộ phường gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là luôn gặp khó, vướng trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Đảng ủy phường xác định nguyên nhân chính là: Một số cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiền phong, gương mẫu còn hạn chế. Còn một số nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị nên chưa vận động, tập hợp được nhân dân…

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Đồng bộc bạch: “Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém được chỉ ra, Đảng ủy phường xác định quyết tâm phải “xốc” lại đội hình, trong đó tập trung đột phá vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Trên tinh thần đó, Đảng ủy phường xây dựng chuyên đề “Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tổ chức tọa đàm ở các cấp để nhận diện”.

Không dừng lại ở đây, để công tác xây dựng Đảng đi vào chất lượng, sau khi các chi bộ học tập chuyên đề, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phúc Đồng tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát 17 lượt chi bộ, thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái mà đảng viên trong chi bộ mắc phải. Bên cạnh đó, Đảng ủy giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường kiểm tra đối với cấp ủy, chi bộ và cá nhân những bí thư chi bộ khi có dấu hiệu vi phạm để cảnh báo, răn đe trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, thực hiện sáp nhập 12 tổ dân phố, 12 chi bộ thành 5 tổ dân phố, 5 chi bộ và miễn nhiệm một số bí thư chi bộ; tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận không đủ năng lực lãnh đạo…

Quyết tâm “xốc” lại đội hình của phường Phúc Đồng đã thu về “trái ngọt”. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao; tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được phát huy, tạo đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nhiều dự án gặp khó, vướng trong công tác giải phóng mặt bằng tồn đọng trong nhiều năm được giải quyết dứt điểm. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm bắt và xử lý kịp thời, tạo đồng thuận trong nhân dân. Từ một địa phương khó khăn, trì trệ, từ năm 2017 đến nay, phường Phúc Đồng đã vươn lên đứng tốp đầu của quận, được thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ phường đạt TSVM tiêu biểu.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng…”, “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm…”, Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, củng cố cơ sở đảng yếu kém; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, đảng viên… Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được tiến hành nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị gắn với cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị nhận diện những mặt còn hạn chế trong thực hiện chỉ thị; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém và phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực.

Xây dựng đội ngũ công bộc gương mẫu, trách nhiệm

Đảng bộ TP Hà Nội nhận thức sâu sắc, khi mỗi CB, ĐV thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc những lời dạy của Bác, thì lúc đó mỗi cá nhân sẽ tiến bộ, từng địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ phát triển, vững mạnh toàn diện. Bởi vậy, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy rất coi trọng việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phát huy vai trò gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu các cấp nêu gương học trước, làm theo trước; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, hướng tới xây dựng đội ngũ CB, ĐV gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Ðể tạo bước đột phá, Ðảng bộ thành phố đẩy mạnh đổi mới công tác đánh giá tổ chức đảng và CB, ĐV. Từ đầu khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài việc chuyển từ đánh giá cán bộ hằng năm sang đánh giá hằng tháng, Thành ủy Hà Nội phân cấp đánh giá cán bộ và tổ chức đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở.

Các cán bộ quận Long Biên tham gia dọn vệ sinh môi trường cùng nhân dân trên địa bàn quận (tháng 10-2020). Ảnh: THĂNG LONG

Những năm gần đây, mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại các ban, ngành, địa phương của Hà Nội được cải thiện và tăng lên đáng kể. Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên thân thiện, gần gũi với người dân hơn, tạo ấn tượng tốt về thái độ phục vụ, tác phong công tác. Đại đa số các cơ quan công sở của thành phố đều thực hiện nghiêm việc niêm yết Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội để mọi người thường xuyên soi chiếu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành. Ở nhiều nơi, khi thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân, vì lý do nào đó để chậm trễ, chưa giải quyết ngay được sẽ thực hiện nghiêm túc việc gọi điện, nhắn tin xin lỗi người dân, cũng như không để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, quy trình để tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân; Sở Y tế TP Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện thân thiện, thanh lịch…

Chúng tôi có mặt tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đúng thời điểm cơ quan chức năng của phường triển khai làm căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn. Bà Đào Thị Bích Tiện, 72 tuổi, cán bộ hưu trí sinh sống ở khu chung cư Đông Đô, phường Nghĩa Đô vừa hoàn thành xong các quy trình làm căn cước công dân, trên gương mặt còn hiện rõ niềm vui khi các bước đều được thực hiện nhanh chóng, bà chia sẻ: “Để thuận tiện cho người dân, cơ quan chức năng của phường đã triển khai các đội làm thẻ lưu động, đến các tổ dân phố, cụm dân cư. Chúng tôi được thông báo nhiều lần về thời gian và các giấy tờ cần thiết nên không ai phải đi lại nhiều lần. Trong quá trình làm thẻ, ngoài việc được hướng dẫn chi tiết về kê khai các thông tin cần thiết thì những người cao tuổi, người khuyết tật, thương binh, bệnh binh… được ưu tiên làm trước và các quy trình thực hiện khá nhanh chóng nên mọi người đều hài lòng về thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ thực thi công vụ”.

Không riêng quận Cầu Giấy, tìm hiểu thực tế ở quận Nam Từ Liêm, chúng tôi được biết đây là địa phương đầu tiên trong số 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”. Cán bộ, công chức các cơ quan từ quận đến UBND các phường thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn); “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả); “3 không” (không chậm trễ giải quyết hồ sơ và công việc; không sách nhiễu, phiền hà nhân dân; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần)…

Từ năm 2017, Quận ủy Hoàng Mai ban hành hướng dẫn về “Xây dựng hành động cá nhân hằng năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05”. Kết quả 100% cán bộ chủ chốt, trên 90% đảng viên từ quận đến cơ sở xây dựng kế hoạch hành động cá nhân và xác định những nội dung, việc làm cụ thể của cá nhân. Lãnh đạo quận Hoàng Mai đánh giá, qua thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực, thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trách nhiệm hơn; tác phong, lề lối làm việc của CB, ĐV, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có sự nhận diện rõ hơn trong CB, ĐV.

Ở quận Long Biên, những năm gần đây, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính ở các phường thêm phần thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà. Theo đó, với những trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh… khi công dân có nhu cầu sẽ được gửi trả kết quả về tận gia đình, kèm theo thư chúc mừng của đồng chí chủ tịch UBND phường. Bên cạnh đó, quận Long Biên và nhiều địa phương của thành phố triển khai cho CB, ĐV đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân hằng tháng, hằng năm và niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu các cấp. Đây là nội dung căn cốt để bảo đảm “nói phải đi đôi với làm”, nhất là để giám sát chặt chẽ từ chi bộ (trong Đảng) đến Mặt trận Tổ quốc các cấp (ngoài Đảng).

Có được những chuyển biến trên phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt của các cấp toàn thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn; chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, đảng viên. Bên cạnh đó, để việc học và làm theo Bác của đội ngũ CB, ĐV ở cơ sở đi vào thực chất, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 chuyên đề trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định: Với sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả hệ thống các quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng các tổ chức đảng. Trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ, thái độ ứng xử, lề lối tác phong làm việc của CB, ĐV nhất là người đứng đầu có chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở được nâng lên, góp phần giải quyết tốt những vấn đề lớn phát sinh từ thực tiễn; qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã củng cố được 226 tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập 130 đoàn, kiểm tra 839 tổ chức đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 Chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy… Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật hơn 4.100 đảng viên và 59 tổ chức đảng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

(còn nữa)

MẠNH KIM – HÀ THẮNG